image

Attendance System

Secretariat of the Asir region Municipalities of ( Ahad Rafidah - Bisha - Mahayel Asir - Dhahran Aljanoub - Bashaier - Alharajah - Hazmi - Tathlith - Bllsamar - Sebikha -)

Project Features

  • aaa
  • aaaa
  • aaaa
  • aaaa