image

HR System

Secretariat of the Asir region Municipalities of ( Khamis Mushayt - Ahad Rafidah - Bisha - Mahayel Asir - Dhahran Aljanoub - Bashaier - Elberk - Alharajah - Hazmi - Tathlith - Bllsamar - Sebikha -)

Project Features

  • aaaa
  • aaaa
  • aaaa
  • aaaa
  • aaaa
  • aaaa